Tổ Chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT Họ tên Chức vụ Đào tạo gốc Đào tạo hiện nay
1 Nguyễn Trung Phương Hiệu trưởng CĐ Toán – Lý ĐH toán
2 Phạm Văn Hạnh Phó  hiệu trưởng CĐ Văn – Địa ĐH Văn
3 Nguyễn Thị Liễu Kế toán TC tài chính ĐH tài chính
4 Nguyễn Thị Hiền Y tế học đường TC Y TC Y
5 Đặng Thị Thu TT tổ XH CĐ Văn – GD ĐH Văn
6 Đào Hoa Xuyến TP tổ XH CĐ Văn – Sử ĐH Văn
7 Vũ Thị Nhâm Giáo viên CĐ Văn – Địa ĐH Văn
8 Phạm Ngọc Ninh Giáo viên CĐ Văn – Sử ĐH Văn
9 Cao Văn Tuyến Giáo viên CĐ Văn – GD ĐH Văn
10 Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên CĐ Văn – Sử ĐH Văn
11 Nguyễn Thu Hà CT Công đoàn CĐ Ngoại ngữ ĐH Ngoại ngữ
12 Đinh Toàn Thắng Giáo viên CĐ Ngoại ngữ ĐH Ngoại ngữ
13 Nguyễn Mạnh Tuấn Giáo viên CĐ Hội họa ĐH Hội họa
14 Vũ Thị Loan Giáo viên CĐ Âm nhạc CĐ Âm Nhạc
15 Đặng Thị Kim Dung TT tổ TN CĐ Toán – Tin ĐH Toán
16 Vũ Thị Loan TP tổ TN CĐ Toán – Tin ĐH Toán
17 Nguyễn Thị Kim Nhạn Giáo viên CĐ Toán – Tin ĐH Toán
18 Bùi Minh Lượng Giáo viên ĐH Toán ĐH Toán
19 Vũ Thị Thủy Giáo viên CĐ Toán – Lý ĐH Toán
20 Mai Thị Hương Giáo viên CĐ Toán – KT CĐ Toán – KT
21 Lưu Thị Thu Thúy Giáo viên CĐ Sinh – Hóa ĐH Hóa
22 Vũ Thị Thúy Giáo viên ĐH Sinh ĐH Sinh
23 Vũ Thị Gấm Giáo viên CĐ Sinh – Hóa CĐ Sinh – Hóa
24 Vũ Thị Huấn Giáo viên ĐH Lý ĐH Lý
25 Nguyễn Xuân Phong Giáo viên CĐ Lý – CN CĐ Lý – CN
25 Lưu Thị Ánh Tuyết Giáo viên CĐ Toán – Lý CĐ Toán – Lý
27 Triệu Thị Vân Giáo viên CĐ Thể – Sinh CĐ Thể – Sinh