BIÊN BẢN VỀ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/BGDĐT

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS NAM LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

BIÊN BẢN

Về việc công khai Thông tư 36/2017/BGDĐT

Năm học 2021 – 2022

 

Hôm nay, hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 năm 2022

Tại phòng hội đồng Trường THCS Nam Lợi

Trường THCS Nam Lợi đã tiến hành tổ chức lập biên bản tiến hành công khai các điều kiện giáo dục năm học 2021 – 2022.

  1. Thành phần tham gia lập biên bản

Ông Nguyễn Trung Phương – Hiệu trưởng

Ông Phạm Văn Hạnh – Phó hiệu trưởng

Bà Đặng Thị Thu – Thư ký hội đồng

Bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch công đoàn

Bà Đặng Thị Kim Dung – Đại diện thanh tra nhân dân

Cùng toàn thể các thầy cô hội đoòng sư phạm nhà trường

  1. Nội dung

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn của Phòng GD&ĐT Nam Trực về công khai các điều kiện giáo dục năm học 2021 – 2022, Trường THCS Nam Lợi thực hiện công khai như sau:

  1. Thông qua nội dung công khai. ( Các biểu mẫu 09, 10, 11, 12 )

Thời điểm công khai: Từ ngày 24/09/2022 đến ngày 23/10/2022;

  1. Hình thức công khai

Niêm yết công khai tại đơn vị: Dán thông báo nội dung công khai tại 02 địa điểm: bảng tin nhà trường và trong phòng hội đồng của nhà trường; giao cho bà Nguyễn Thị Liễu – Tổ trưởng văn phòng thực hiện, người chứng kiến bà Đặng Thị Kim Dung – Đại diện thanh tra nhân dân.

Đăng thông báo công khai lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

  1. Ý kiến thành viên:

Nhất trí với nội dung thống nhất trên

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00 phút ngày 24/09/2022, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất tiến hành công khai./.

 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

Thư kí 

 

 

 

Đặng Thị Thu

Đại diện ban TTND 

 

 

 

Đặng Thị Kim Dung

 

 

 

Đại diện BCH Công đoàn 

 

 

 

Nguyễn Thu Hà