Công khai tình hình thực hiện dự toán thu- chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của trường THCS Nam Lợi

Số ký hiệu văn bản 22/QĐ-THCSNL
Ngày ban hành 20/01/2023
Ngày hiệu lực 20/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu  chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt  Nguyễn Trung Phương
Tài liệu đính kèm 001 002