Liên hệ

Trường THCS Nam Lợi

Địa chỉ: xã Nam Lợi –  huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Nguyễn Văn Đông –  Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0914791034  Email: nguyentrungphuong2110@gmail.com