Lịch công tác tuần từ ngày 11/01 đến 17/01

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 )

NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

Thứ Ngày  Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 11/01 – Chào cờ, hội ý hội đồng- Học theo thời khóa biểu

– Các đồng chí chủ nhiệm hoàn thiện và nộp biên bản họp phụ huynh học kỳ I

– Thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2020 – 2021

– Giáo viên chủ nhiệm, bộ môn hoàn thành hồ sơ học sinh học kỳ I
3 12/01 – Học theo thời khóa biểu- Nhận trang phục thể dục thể thao tại PGD ( đ/c Vân )  
4 13/01 – Học theo thời khóa biểu  – Kiểm tra nề nếp chuyên môn cuối học kỳ I năm học 2020 – 2021
5 14/01 – Học theo thời khóa biểu- Họp hiệu trưởng tại PGD về giao dự toán ngân sách năm 2021  (đ/c Phương )
6 15/01 – Học theo thời khóa biểu  – Duyệt kế hoạch bài dạy, kế hoạch ôn tập giữa học kỳ II ( Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Tổng hợp 9 )
7 16/01 – Học theo thời khóa biểu- Bình tuần
 CN

 

17/01  

                                                                                                             

                                                                                Nam Lợi, ngày 9 tháng 01 năm 2021

                                                                                                    Hiệu trưởng