Lịch công tác tuần từ 31/10/2022 đến 06/11/2002

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 31/10/2022 đến 06/11/2022 )

NĂM HỌC: 2022 – 2023

                                                                                         Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Nhâm

 

Thứ Ngày  Buổi sáng  Buổi chiều
2 31/10 – Chào cờ, hội ý hội đồng– Học theo thời khóa biểu

– 14h30 họp tổng kết ủng hộ nông dân tại HTUBND xã ( đ/c Phương )- Phát động cuộc thi: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” tất cả giáo viên, học sinh ( đ/c Hạnh phụ trách )
3 01/11 – Học theo thời khóa biểu – Nộp kết quả hội thi hùng biện tiếng anh cấp trường và danh sách học sinh dự thi hùng biện tiếng anh cấp huyện về PGD ( đ/c Hạnh )
4 02/11 – Học theo thời khóa biểu
5 03/11 – Học theo thời khóa biểu- Họp hiệu trưởng tại PGD ( đ/c Phương )
6 04/11 – Học theo thời khóa biểu
7 05/11 – Học theo thời khóa biểu- Bình tuần – 14h00 hội thảo thực hiện chương trình GDPT 2018 (Thành phần GH, Tổ trưởng chuyên môn và tất cả giáo viên đang dạy lớp 7) tại THCS Nam Lợi- 15h00 hội thảo theo môn học: Ngữ Văn; Toán; Tiếng Anh; GDCD
 CN  06/11 – 8h00 hội thảo theo môn học: KHTN; GDTC; Tin học; Lịch sử và Địa lý( Thành phần GH, Tổ trưởng chuyên môn và tất cả giáo viên đang dạy lớp 7 các bộ môn trên ) tại THCS Nam Lợi- 7h30 Hiến máu nhân đạo tại phòng họp số 3 UBND huyện Nam Trực – 14h00 hội thảo theo môn học; Công nghệ; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Âm nhạc; Mỹ thuật ( Thành phần GH, Tổ trưởng chuyên môn và tất cả giáo viên đang dạy lớp 7 các bộ môn trên ) tại THCS Nam Lợi

                                                                                                   Nam Lợi, ngày 29 tháng 10 năm 2022

                                                                                              Hiệu trưởng