Lịch công tác tuần từ 22/2 đến 28/2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 22/02/2021 đến 28/02/2021 )

NĂM HỌC: 2020 – 2021

                                                                                               Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Thúy

 

Thứ Ngày  Buổi sáng  Buổi chiều
2 22/02 – Chào cờ, hội ý hội đồng- Học theo thời khóa biểu- Tu bổ và trồng mới các bồn cây trước, sau trường ( Nữ công, đ/c Lưu Thúy phụ trách )

– Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )

– Các đồng chí giáo viên, công nhân viên hoàn thiện việc khai báo cơ sở dữ liệu và thông tin cá nhân xong trước 17h ngày 22/02/2021
3 23/02 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )  
4 24/02 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )  
5 25/02 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )
6 26/02 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền ) – Duyệt kế hoạch bài dạy
7 27/02 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )- Bình tuần
 CN  28/02   

                                                                                                             

                                                                              Nam Lợi, ngày 20 tháng 02 năm 2021

                                                                                                   Hiệu trưởng