Lịch công tác tuần từ 19/12 đến 25/12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 19/12/2022 đến 25/12/2022 )

NĂM HỌC: 2022 – 2023

                                                                                         Giáo viên trực tuần: Đặng Thị Thu

 

Thứ Ngày  Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 19/12 – Chào cờ, hội ý hội đồng– Học theo thời khóa biểu

Lưu ý các buổi thi giáo viên, nhân viên  và học sinh làm thi có mặt:

+ Buổi sáng từ 7h00

+ Buổi chiều từ 13h00

– 14h nhận đề thi đ/c Hạnh
3 20/12 -Thi ngữ văn 8 từ 7h35 đến 9h05-Thi ngữ văn 6 từ 7h35 đến 9h05

-Thi Hóa học 8 từ 9h35 đến 10h20

-Thi Lịch sử & địa lý 6 từ 9h35 đến 10h35

– Thi ngữ văn 9 từ 13h35 đến 15h35- Thi ngữ văn 7 từ 13h35 đến 15h05

– Thi Tổ hợp 9 (Địa lý và Sinh học) từ 16h05 đến 17h05

– Thi KHTN 7 từ 16h05 đến 17h05

4 21/12 – Thi Toán 8 từ 7h35 đến 9h05- Thi Toán 6 từ 7h35 đến 9h05

– Thi Tiếng anh 8 từ 9h35 đến 10h35

– Thi Tiếng anh 6 từ 9h35 đến 10h35

– Thi Toán 9 từ 13h35 đến 15h35- Thi Toán 7 từ 13h35 đến 15h05

– Thi Tiếng anh 9 từ 16h05 đến 17h05

– Thi Tiếng anh 7 từ 16h05 đến 17h05

5 22/12 – Học theo thời khóa biểu  – 14h chấm thi khảo sát học kỳ I
6 23/12 – Học theo thời khóa biểu  – Duyệt kế hoạch bài dạy 
7 24/12 – Học theo thời khóa biểu- Bình tuần
 CN

 

25/12    

                                                                                                   Nam Lợi, ngày 16 tháng 12 năm 2022

                                                                                              Hiệu trưởng