Lịch công tác tuần từ 17/2 đến 21/2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 15/02/2021 đến 21/02/2021 )

NĂM HỌC: 2020 – 2021

                                                                                     Giáo viên trực tuần: Mai Thị Hương

 

Thứ Ngày  Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 15/02 – Nghỉ tết nguyên đán 
3 16/02 – Nghỉ tết nguyên đán   
4 17/02 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế về PGD

( đ/c Lượng, Hiền )

– Phát động tết trồng cây năm 2021

– Khai xuân năm 2021 ( tiết cuối )

 
5 18/02 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế về PGD

( đ/c Lượng, Hiền )

6 19/02 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế về PGD

( đ/c Lượng, Hiền )

– Duyệt kế hoạch bài dạy
7 20/02 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế về PGD

( đ/c Lượng, Hiền )

– Bình tuần

 CN

 

21/02   

                                                                                                              

                                                                                  Nam Lợi, ngày 16 tháng 02 năm 2021

                                                                                                   Hiệu trưởng