Lịch công tác tuần từ 09/05 đến 15/05

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 09/05/2022 đến 15/05/2022 )

NĂM HỌC: 2021 – 2022

                                                                                         Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Thúy

Thứ Ngày  Buổi sáng  Buổi chiều
2 09/05 – 7h00 Chấm thi khảo sát chất lượng cuối năm ( đ/c Hạnh, Dung, Đặng Thu phân công giáo viên )- Khối 6,7, 8 nghỉ chấm thi ( Lịch học bù nhà trường sắp xếp sau )- Khối 9 học theo thời khóa biểu

– Hoàn thiện hồ sơ khối 9

– Lao động vệ sinh trường lớp- 13h30 Kiểm tra chéo miền hồ sơ khối 9 tại THCS Nam Thiến( đ/c Phương, Loan, Xuyến, Thêu )
3 10/05 – Học theo thời khóa biểu
4 11/05 – Học theo thời khóa biểu-
5 12/05 – Học theo thời khóa biểu– Kiểm tra chéo huyện hồ sơ khối 9 ( Nam Trực kiểm tra Nghĩa Hưng, TP Nam Định kiểm tra Nam Trực )
6 13/05 – Học theo thời khóa biểu – 13h30 Họp chủ tịch Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp THCS tại PGD( đ/c Phương )
7 14/05 – Học theo thời khóa biểu- Khảo sát TDTT khối 6,7,8 (đ/c Vân)  – Khảo sát TDTT khối 6,7,8 (đ/c Vân)– Tập huấn các bộ môn văn hóa ( theo lịch của đ/c hiệu phó )
 CN  15/05 – Tập huấn các bộ môn văn hóa( theo lịch của đ/c hiệu phó ) – Tập huấn các bộ môn văn hóa( theo lịch của đ/c hiệu phó )

                                                                         Nam Lợi, ngày 07 tháng 05 năm 2022

                                                                                              Hiệu trưởng