Lịch công tác tuần từ 01/03 đến 07/03

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 01/03/2021 đến 07/03/2021 )

NĂM HỌC: 2020 – 2021

                                                                                         Giáo viên trực tuần: Đặng Thị Thu

 

Thứ Ngày  Buổi sáng  Buổi chiều
2 01/03 – Chào cờ, hội ý hội đồng- Học theo thời khóa biểu- Tu bổ và trồng mới các bồn cây trước, sau trường ( Nữ công, đ/c Lưu Thúy phụ trách )

– Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )

– Duyệt nâng lương trước thời hạn năm 2021 ( đ/c Liễu )- Nộp nén hương tình nghĩa về PGD
3 02/03 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )  
4 03/03 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )  
5 04/03 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )
6 05/03 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền ) – Duyệt kế hoạch bài dạy
7 06/03 – Học theo thời khóa biểu- Khai báo y tế học sinh và cán bộ giáo viên về PGD ( đ/c Lượng, Hiền )- Bình tuần
 CN  07/03

                                                                                                             

                                                                           Nam Lợi, ngày 27 tháng 02 năm 2021

                                                                                                   Hiệu trưởng