Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 02/05/2022 đến 08/05/2022 )

NĂM HỌC: 2021 – 2022

                                                                                         Giáo viên trực tuần: Đặng Thị Thu

 

Thứ Ngày  

Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 02/05 – Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nghỉ 30/4 và 01/5

Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 02/05/2022

 
3 03/05 – Học theo thời khóa biểu

– Báo cáo sức khỏe hàng ngày ( đ/c Hiền )

 

Các buổi thi cán bộ giáo viên, nhân viên và học làm việc buổi sáng từ 7h00, buổi chiều từ 13h30
4 04/05 – Học theo thời khóa biểu

– Báo cáo sức khỏe hàng ngày ( đ/c Hiền )

 

– Nộp báo cáo ban đầu số lượng học sinh xét và công nhận TN THCS

( đ/c Phương )

5 05/05 – Học theo thời khóa biểu

– Báo cáo sức khỏe hàng ngày ( đ/c Hiền )

– 14h nhận đề thi, dấp án khối 6, 7, 8 tại PGD ( đ/c Hạnh )
6 06/05  

– Thi Ngữ Văn 6 từ 7h30 đến 9h00

– Thi KHTN 6 từ 9h30 đến 10h30

– Thi Ngữ Văn 7 từ 7h30 đến 9h00

– Thi Tiếng Anh 7 từ 9h30 đến 10h30

– Khối 9 học theo thời khóa biểu

– 14h nộp tờ trình hội đồng xét TN THCS và họp phó hiệu trưởng hướng dẫn công tác xét TN THCS năm học 2021 – 2022 tại PGD ( đ/c Hạnh )

– Thi Ngữ Văn 8 từ 14h00 đến 15h30

– Thi Địa Lý 8 từ 16h00 đến 16h45

– Thi Toán 7 từ 14h00 đến 15h30

– Thi Sịnh Học 7 từ 16h00 đến 16h45

7 07/05 – Thi Toán 6 từ 7h30 đến 9h00

– Thi Tiếng Anh 6 từ 9h30 đến 10h30

– Khối 9 học theo thời khóa biểu

– Thi Toán 8 từ 14h00 đến 15h30

– Thi Tiếng Anh 8 từ 16h00 đến 17h00

 

CN

 

08/05  

 

 

 

                                                                                                       Nam Lợi, ngày 29 tháng 04 năm 2022

                                                                                              Hiệu trưởng