PHÂN CÔNG CUYÊN MÔN TỔ TỰ NHIÊN

PHÂN CÔNG CUYÊN MÔN TỔ TỰ NHIÊN

* Tổ khoa học Tự nhiên   Stt Họ và tên Nhiệm vụ được phân công GC 1 Đặng Thị Kim Dung Toán 9B(4), Toán 8B(4), Công nghệ 9B (1), Công nghệ 8B (1,5) 2 Vũ Thị Loan Toán…