TỔNG KẾT HỘI THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

TỔNG KẾT HỘI THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

TỔNG KẾT HỘI THI GVG CÂP[S TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 VÀ SINH HOẠT DƯỚI CỜ VỚI CHỦ ĐỀ” PHỤ NỮ VIỆT NAM” – Ngày 16/10/2023, nhà trường đã làm lễ tổng kết Hội thi GVG cấp trường năm học 2023-2024 với kết…
BIỂU MẪU 09 VỀ CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BIỂU MẪU 09 VỀ CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Biểu mẫu 09 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS Nam Lîi                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung…