LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023 )                                                                                                                                                 Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Kim Nhạn Thứ Ngày Buổi sáng Trực GH,VP Buổi chiều Trực GH,VP 2 16/10 – Chào cờ,…
Lịch công tác tuần từ 19/12 đến 25/12

Lịch công tác tuần từ 19/12 đến 25/12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 19/12/2022 đến 25/12/2022 ) NĂM HỌC: 2022 – 2023                                                                                          Giáo viên trực tuần: Đặng Thị Thu   Thứ Ngày  Buổi sáng   Buổi chiều 2 19/12 – Chào cờ, hội ý hội…
Lịch công tác tuần từ 31/10/2022 đến 06/11/2002

Lịch công tác tuần từ 31/10/2022 đến 06/11/2002

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 31/10/2022 đến 06/11/2022 ) NĂM HỌC: 2022 – 2023                                                                                          Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Nhâm   Thứ Ngày  Buổi sáng  Buổi chiều
Lịch công tác tuần từ 09/05 đến 15/05

Lịch công tác tuần từ 09/05 đến 15/05

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 09/05/2022 đến 15/05/2022 ) NĂM HỌC: 2021 – 2022                                                                                          Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Thúy Thứ Ngày  Buổi sáng  Buổi chiều 2 09/05 – 7h00 Chấm thi khảo sát…
Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 02/05/2022 đến 08/05/2022 ) NĂM HỌC: 2021 – 2022                                                                                          Giáo viên trực tuần: Đặng Thị Thu   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 02/05 – Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nghỉ…