UBND HUYỆN NAM TRỰC TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG CHO THẦY NGUYỄN TRUNG PHƯƠNG

Tháng Ba 8, 2017 9:54 sáng

Ngày 02/03/2017 đồng chí Tống Đức Thuận – Phó ban tổ chức Huyện ủy thừa lệnh của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng cho đồng chí Nguyễn Trung Phương.