ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Chín 3, 2017 9:27 chiều

 Đội ngũ giáo viên và nhân viên:

Nhà trường hiện có 27cán bộ công nhân viên

1/ Tổ Khoa học Xã hội

 

Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ Năm vào ngành Ghi chú
1 Đặng Thị Thu 1981 ĐH Văn 2004 Tổ trưởng
2 Đào Hoa Xuyến 1980 ĐH Văn 2002 Tổ phó
3 Vũ Thị Nhâm 1977 ĐH Văn 1999
4 Phạm Ngọc Ninh 1976 ĐH Văn 1997
5 Cao Văn Tuyến 1979 ĐH Văn 2000
6 Nguyễn Thị Hoài Thu 1976 ĐH Văn 1997
7 Nguyễn Thu Hà 1976 ĐH Ngoại ngữ 1998
8 Đinh Toàn Thắng 1976 ĐH Ngoại ngữ 1997
9 Nguyễn Mạnh Tuấn 1976 ĐH Hội họa 2001
10 Vũ Thị Loan 1988 CĐ Âm Nhạc 2010

2/ Tổ Khoa học Tự nhiên

 

Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Năm vào ngành Ghi chú
1 Đặng Thị Kim Dung 1978 ĐH Toán 1999 Tổ trưởng
2 Vũ Thị Loan 1982 CĐ Toán 2003 Tổ phó
3 Nguyễn Thị Kim Nhạn 1983 ĐH Toán 2005
4 Bùi Minh Lượng 1984 ĐH Toán 2009
5 Vũ Thị Thủy 1978 ĐH Toán 1999
6 Mai Thị Hương 1968 CĐ Toán – KT 1992
7 Lưu Thị Thu Thúy 1977 ĐH Hóa 1998
8 Vũ Thị Thúy 1985 ĐH Sinh 2009
9 Vũ Thị Gấm 1982 CĐ Sinh – Hóa 2005
10 Vũ Thị Huấn 1987 ĐH Lý 2015
11 Nguyễn Xuân Phong 1985 CĐ Lý – CN 2009
12 Lưu Thị Ánh Tuyết 1969 CĐ Toán – Lý 1990
13 Triệu Thị Vân 1989 CĐ Thể – Sinh 2013

 

 

 

3/ Tổ Văn phòng

 

Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Năm vào ngành Ghi chú
1 Vũ Thị Liễu 1983 ĐH 2006
2 Nguyễn Thị Hiền 1983 Trung cấp 2010

 Học sinh:

Tổng số học sinh toàn trường tính đến thời điểm hiện tại: 368 học sinh.

Khối 6: 3 lớp :                                                           Khối 7: 3 lớp:

Khối 8: 3 lớp:                                                           Khối 9: 3 lớp:

 Phân công giáo viên chủ nhiệm

 

STT LỚP SĨ SỐ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
1 6A 31 Mai Thị Hương
2 6B 30 Nguyễn Thị Hoài Thu
3 6C 30 Vũ Thị Thúy
4 7A 31 Bùi Minh Lượng
5 7B 30 Vũ Thị Thủy
6 7C 31 Cao Văn Tuyến
7 8A 29 Vũ Thị Nhâm
8 8B 29 Đào Hoa Xuyến
9 8C 30 Nguyễn Thị Kim Nhạn
10 9A 32 Vũ Thị Loan
11 9B 32 Đặng Thị Kim Dung
12 9C 33 Đặng Thị Thu
Tổng 12 368