T

Tháng Mười Hai 3, 2019 8:27 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15 ( Từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 )

NĂM HỌC: 2019 – 2020

                                                                                                      Trực tuần: Nguyễn Thị Hoài Thu

 

Thứ Ngày  

Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 02/12 – Chào cờ, hội ý hội đồng

– Học theo thời khóa biểu

– Nộp bản đăng ký mua sổ sách y tế học đường năm học 2019 – 2020 về PGD ( đ/c Hiền )

– Cac nhóm kiểm tra rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn và trang thiết bị cơ sở vật chất các lớp, các phòng bộ môn, phòng chức năng

 

3 03/12 – Học theo thời khóa biểu

– 7h30 họp kế toán tại hội trường tầng II PGD

( đ/c Liễu )

 
4 04/12 – Học theo thời khóa biểu

– Thu hồ sơ dự thi KHKT, STEM của tổ TN, tổ XH ( đ/c Hạnh )

 
5 05/12 – Học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra chuyên đề ( đ/c Phong )

 
6 06/12 – Học theo thời khóa biểu

– Nộp hồ sơ dự thi KHKT và STEM về PGD

( đ/c Phong, Tuấn )

– Kiểm tra chuyên đề ( đ/c Xuyến, Lưu Thúy )

– Duyệt kế hoạch bài dạy

 

7 07/12 – Học theo thời khóa biểu

– Bình tuần

 
 

CN

 

08/12    

 

                                                                                                   Nam Lợi, ngày 30 tháng 11 năm 2019

                                                                                                    Hiệu trưởng