Lịch công tác tuần từ 4/11 đến 11/11

Tháng Mười Một 2, 2019 8:45 sáng

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11 ( Từ 4/11/2019 đến 10/11/2019 )

NĂM HỌC: 2019 – 2020

                                                                                                         Trực tuần: Đào Hoa Xuyến

 

Thứ Ngày  Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 4/11 – Chào cờ, hội ý hội đồng- Học theo thời khóa biểu
3 5/11 – Học theo thời khóa biểu  – 13h30 Phòng giáo dục kiểm tra tư vấn chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng
4 6/11 – Học theo thời khóa biểu- Nộp danh sách dự thi hùng biện tiếng anh và kế hoạch dự thi hùng biện tiếng anh cấp trường về PGD ( đ/c Hạnh )
5 7/11 – Học theo thời khóa biểu- Khảo sát học sinh năng khiếu TDTT

( đ/c Hạnh, Vân, Tuấn, Hiền, Loan (N), Dung, Lưu Thúy, Tuấn ) đ/c Hạnh phân công theo khu vực khảo sất

+ Điền kinh: Khảo sát tại trường THCS Nam Hùng

+ Cầu lông, cờ vua: Khảo sát tại PGD

+ Đá cầu: Khảo sát tại trường THCS Nam Hoa

– Bồi giỏi, phụ kém
6 8/11 – Học theo thời khóa biểu- 7h30 tập huấn chuyên môn, môn âm nhạc tại TTGDTX tỉnh Nam Định ( thôn đệ tứ, phường lộc hạ, TP Nam Định ) đ/c Loan

7h30 tập huấn chuyên môn, môn mĩ thuật tại TTGDTX tỉnh Nam Định ( thôn đệ tứ, phường lộc hạ, TP Nam Định ) đ/c Tuấn

– Duyệt kế hoạch bài dạy13h30 tập huấn chuyên môn, môn âm nhạc tại TTGDTX tỉnh Nam Định ( thôn đệ tứ, phường lộc hạ, TP Nam Định ) đ/c Loan
7 9/11 – Học theo thời khóa biểu- Bình tuần -14h hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019 – 2020
 CN

 

10/11

 

                                                                                                   Nam Lợi, ngày 2 tháng 11 năm 2019

                                                                                                              Hiệu trưởng