Lịch công tác tuần từ 29/6 đến 5/7

Tháng Sáu 29, 2020 3:01 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020 )

NĂM HỌC: 2019 – 2020

                                                                                                                   Trực tuần: Vũ Thị Thủy

Thứ Ngày  Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 29/6 – Chào cờ, Hội ý hội đồng- Học theo thời khóa biểu – 14h  Duyệt kết quả xét và công nhận tốt nghiệp THCS với PGD ( đ/c Phương, Liễu )+ Biên bản, tờ trình, danh sách đề nghị, kết quả xét công nhận TN, dữ liệu TN THCS qua  ( USB )
3 30/6 – Học theo thời khóa biểu  – Khối 8 lao động 
4 01/7 – Học theo thời khóa biểu- Đoán đoàn kiểm tra công nhận đánh giá ngoài của Sở giáo dục về :

+ Kiểm định chất lượng mức độ 3

+ Chuẩn quốc gia mức độ 2

+ Thư viện tiên tiến

+ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn

5 02/7 – Học theo thời khóa biểu  – 14h các tổ họp thi đua ( các đồng chí tổ trưởng thu bản kiểm điểm cá nhân và biên bản họp tổ )- 16h hội ý hội đồng đánh giá xếp loại công chức, viên chức
6 03/7 – Học theo thời khóa biểu- Lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời

( đ/c Hiền )

– 14h họp ban thi đua
7 04/7 – Học theo thời khóa biểu- Hoàn thành chương trình học kỳ II

– Bình tuần

 CN

 

05/7  

 

                                                                                                   Nam Lợi, ngày 27 tháng 6 năm 2020

                                                                                                                      Hiệu trưởng