Lịch công tác tuần từ 28/10 đến 3/11

Tháng Mười 28, 2019 3:29 chiều

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10 ( Từ 28/10/2019 đến 3/11/2019 )

NĂM HỌC: 2019 – 2020

                                                                                                                   Trực tuần: Vũ Thị Loan

 

Thứ Ngày  

Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 28/10 – Chào cờ, hội ý hội đồng

– Học theo thời khóa biểu

– Nhập điểm thi giũa học kỳ I ( đ/c Hiền )

– Nộp báo cáo công khai chất lượng, thông tin học sinh và giáo viên về PGD

( đ/c Hiền )

3 29/10 – Học theo thời khóa biểu

– Nhập điểm thi giũa học kỳ I ( đ/c Hiền )

– Nhập điểm thi giũa học kỳ I ( đ/c Hiền )
4 30/10 – Học theo thời khóa biểu

– Báo cáo kết quả kiểm tra giai đoạn I về PGD ( đ/c Hạnh )

– Nộp danh sách khảo sát TDTT ( đ/c Hạnh )

 
5 31/10 – Học theo thời khóa biểu

 

 
6 1/11 – Học theo thời khóa biểu

 

 
7 2/11 – Học theo thời khóa biểu

– Bình tuần

 
 

CN

 

3/11    

 

                                                                                                   Nam Lợi, ngày 26 tháng 10 năm 2019

                                                                                                                     Hiệu trưởng