Lịch công tác tuần từ 22/6 đến 28/6

Tháng Sáu 23, 2020 9:00 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020 )

NĂM HỌC: 2019 – 2020

                                                                                                                   Trực tuần: Vũ Thị Nhâm

Thứ Ngày  

Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 22/6 – Thi toán 6 từ 7h30 đến 9h00

– Thi anh 6 từ 9h50 đến 10h50

– Thi toán 7 từ 7h30 đến 9h00

– Thi anh 7 từ 9h50 đến 10h50

– Thi ngữ văn 6 từ 14h30 đến 16h00

– Thi ngữ văn 7 từ 14h30 đến 16h00

 

3 23/6 – Thi toán 8 từ 7h30 đến 9h00

– Thi anh 8 từ 9h50 đến 10h50

– Thi ngữ văn 8 từ 14h30 đến 16h00

 

4 24/6 – Học theo thời khóa biểu – 14h00 chấm thi khối 6, 7, 8

-13h30 kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận THTHCS tại THCS Nam Tiến ( Hạnh, Liễu, Xuyến, Đặng Thu )

5 25/6 – Học theo thời khóa biểu

 

 
6 26/6 – Học theo thời khóa biểu

– Báo cáo kết quả thị khối 6, 7, 8 về PGD

( đ/c Hạnh )

– Bình tuần

14h Họp chủ tịch hội đồng xét và công nhận TNTHCS tại PGD ( đ/c Phương )
7 27/6 – Lạo động vệ sinh sân trường – Lớp 6C

– Khối 6,7,8,9 nghỉ

– 7h Họp xét và công nhận TN THCS Năm học 2019 – 2020 ( Phương, Hạnh, Liễu, Hà, Dung, Đặng Thu, Loan, Xuyến, Phong, Tuấn )

 
 

CN

 

28/6  

 

 

 

                                                                                                   Nam Lợi, ngày 20 tháng 6 năm 2020

                                                                                                                    Hiệu trưởng