Lịch công tác tuần từ 22/10 đến 27/10

Tháng Mười 19, 2019 3:31 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9 ( Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 )

NĂM HỌC: 2019 – 2020

                                                                                                                   Trực tuần: Vũ Thị Thủy

 

Thứ Ngày  Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 21/10 – Chào cờ, hội ý hội đồng- Học theo thời khóa biểu

( Tất cả các buổi thi giai đoạn I cán bộ giáo viên, học sinh có mặt 13h để làm thi )

-14h nhận đề thi, đáp án giai đoạn I tại PGD ( đ/c Phương )- Các lớp lao động vệ sinh phòng thi trong ngoài lớp theo thứ tự A – A, B – B, C – C – Lớp trực tuần làm vệ sinh phòng hội đồng, lán xe, cổng trường trong các ngày thi.
3 22/10 – Học theo thời khóa biểu  – Từ 13h30 đến 15h30 thi Ngữ Văn 8, 9- Từ 16h00 đến 16h45 thi Tiếng Anh 8

– Từ 16h00 đến 17h00 thi Tổ Hợp 9

– 14h nhóm Vật Lý sinh hoạt chuyên môn tại THCS Nam Cường ( đ/c Phong, Huấn )

4 23/10 – Học theo thời khóa biểu  – Từ 13h30 đến 15h00 thi Ngữ Văn 6, 7- Từ 15h30 đến 16h15 thi Tiếng Anh 6, 7

– 14h nhóm Địa Lý sinh hoạt chuyên môn tại THCS Điền Xá ( đ/c Nhâm, Xuyến )

5 24/10 – Học theo thời khóa biểu  – Từ 13h30 đến 15h00 thi Toán 6- Từ 13h30 đến 15h30 thi Toán 9

– 14h nhóm Lịch Sử sinh hoạt chuyên môn tại THCS Nam Đào ( đ/c Nguyễn Thu, Ninh )

6 25/10 – Học theo thời khóa biểu  – Từ 13h30 đến 15h00 thi Toán 7- Từ 13h30 đến 15h30 thi Toán 8

– 13h30 nộp bài thi khối 6, 9 và phiếu trả lời trắc nghiệm môn tổ hợp 9 về trường THCS Hồng Quang ( đ/c Hạnh )

7 26/10 – 7h30 chấm thi khối 6, 9 tại trường THCS Hồng Quang ( Lượng, Nhạn; Xuyến; Huấn, Gấm; Ninh, Nhâm; Thủy; Hà )- 7h30 chấm thi khối 7, 8 tại trường ( các đ/c còn lại )
 CN

 

27/10

 

                                                                                                   Nam Lợi, ngày 19 tháng 10 năm 2019

                                                                                                                  Hiệu trưởng