ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

 Đội ngũ giáo viên và nhân viên: Nhà trường hiện có 27cán bộ công nhân viên 1/ Tổ Khoa học Xã hội   Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ Năm vào ngành Ghi chú 1 Đặng Thị Thu 1981 ĐH…