Lịch công tác tuần 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:38 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 14/5 – Chào cờ, hội ý hội đồng – Tổng kết tuần lễ nước…

Lịch công tác tuần 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:37 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 7/5 – Chào cờ, hội ý hội đồng – Phát động tuần lễ nước…

Lịch công tác tuần 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:36 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 30/4 – Nghỉ kỷ niệm 43 năm giải phóng Miền Nam 30/4 -…

Lịch công tác tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:35 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 23/4 – Chào cờ, hội ý hội đồng   – Báo cáo kết quả…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:34 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 16/4 – Chào cờ, hội ý hội đồng – Hội ý liên tịch – Dự…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:33 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 9/4 – Chào cờ, hội ý hội đồng     3 10/4 – Học…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:32 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 2/4 – Chào cờ, hội ý hội đồng – Gặp mặt học sinh và…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:31 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 26/3 – Chào cờ, hội ý hội đồng   – Tập huẩn TDTT thi…

Lịch công tác tuần 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:30 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 19/3 – Chào cờ, hội ý hội đồng – Chấm thi học sinh giỏi…

lịch công tác tuần 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:29 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày  Buổi sáng   Buổi chiều 2 12/3 – Chào cờ, hội ý hội đồng  – Tập huẩn TDTT thi tỉnh tại THCS Nam Hùng- Thi Ngữ văn…