Lịch công tác tuần 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 8 ( Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Loan – Lớp 9A   Thứ Ngày   Buổi sáng  

Lịch công tác tuần 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 7 ( Từ 8/10/2018 đến 14/10/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Nhâm – Lớp 6C   Thứ Ngày   Buổi sáng  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 6 ( Từ 24/9/2018 đến 29/9/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Thúy – Lớp 6A   Thứ Ngày   Buổi sáng  

Lịch công tác tuần 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 5 ( Từ 24/9/2018 đến 29/9/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Thủy – Lớp 7C   Thứ Ngày   Buổi sáng  

Lịch công tác tuần 4 năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 4 ( Từ 17/9/2018 đến 22/9/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Nguyễn Thị Hoài Thu – Lớp 7B   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 17/9 – Chào…

Lịch công tác tuần 3 năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 3 ( Từ 10/9/2018 đến 16/9/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Bùi Minh Lượng – Lớp 7A   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 10/9 – Chào cờ,…

Lịch công tác tuần 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 2 ( Từ 03/9/2018 đến 09/9/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 3/9 – Tập luyện…

Lịch công tác tuần 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 1 ( Từ 27/8/2018 đến 01/9/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 27/8 – Chào cờ, hội ý…

Lịch công tác từ 20/8 đến 26/8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019     Thứ Ngày  Buổi sáng   Buổi chiều 2 20/8 – Họp chi bộ