T

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15 ( Từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                              …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13 ( Từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                              …

Lịch công tác tuần từ 28/10 đến 3/11

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10 ( Từ 28/10/2019 đến 3/11/2019 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Loan   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều

Lịch công tác tuần từ 22/10 đến 27/10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9 ( Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Thủy   Thứ Ngày  Buổi sáng   Buổi chiều 2 21/10 -…

Lịch công tác tuần từ 14/10 đến 19/10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 8 ( Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                              Trực tuần: Vũ Thị Nhâm   Thứ Ngày  Buổi sáng  Buổi chiều 2 14/10 -…

LỊCH CÔNG TÁC (Từ 7/10 – 13/10)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 7/10/2019 đến 13/10/2019 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                …

Lịch công tác tuần ( từ ngày 16/9 đến ngày 21/9 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 16/9/2019 đến 21/9/2019 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                              Trực tuần: Đặng Thị Kim Dung   Thứ Ngày  Buổi sáng   Buổi chiều 2