LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 30 ( Từ 25/03/2019 đến 31/03/2019 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                              …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 29 ( Từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Thúy  – Lớp 6A   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28 ( Từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                              …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27 ( Từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                              …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 26 ( Từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                              …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 25 ( Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                              …

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019

TRƯỜNG THCS NAM LỢI                       LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019   Thứ Ngày/tháng/năm Giáo viên trực Ghi chú 6 1/2/2019(27/12/2018 ) –         Phạm Văn Hạnh-         Nguyễn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 23 ( Từ 28/01/2019 đến 02/02/2019 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                              …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22 ( Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Đặng Thị Thu – Lớp 9C   Thứ Ngày   Buổi sáng  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 21 ( Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                              …