Lịch công tác tuần 16

   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16 ( Từ 10/12/2018 đến 16/122018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Thủy – Lớp 7C   Thứ Ngày

Lịch công tác tuần 15

                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15 ( Từ 03/12/2018 đến 09/122018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                        …

Lịch công tác tuần 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 14 ( Từ 26/11/2018 đến 02/122018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Bùi Minh Lượng – Lớp 7A   Thứ Ngày   Buổi sáng  

Lịch công tác tuần 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13 ( Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                          …

Lịch công tác tuần 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11 ( Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Cao Văn Tuyến – Lớp 8A Thứ Ngày

Lịch công tác tuần 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11 ( Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Cao Văn Tuyến – Lớp 8A   Thứ Ngày   Buổi sáng  

Lịch công tác tuần 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9 ( Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Đặng Thị Thu – Lớp 9C   Thứ Ngày   Buổi sáng  

Lịch công tác tuần 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9 ( Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Đặng Thị Kim Dung – Lớp 9B   Thứ Ngày   Buổi…

Lịch công tác tuần 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 8 ( Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Loan – Lớp 9A   Thứ Ngày   Buổi sáng  

Lịch công tác tuần 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 7 ( Từ 8/10/2018 đến 14/10/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Nhâm – Lớp 6C   Thứ Ngày   Buổi sáng