Lịch công tác hè 2018 (Tuần 2)

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 06/8/2018 đến 11/8/2018 ) NĂM HỌC: 2018 – 2019   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 6/8 – Ôn tập hè     3

Lịch công tác tháng 8/2018 (Tuần 1)

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC: 2018 – 2019   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 30/7 – Họp hội đồng chuẩn bị năm học mới : 2018 – 2019  

Lịch công tác tuần 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:38 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 14/5 – Chào cờ, hội ý hội đồng – Tổng kết tuần lễ nước…

Lịch công tác tuần 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:37 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 7/5 – Chào cờ, hội ý hội đồng – Phát động tuần lễ nước…

Lịch công tác tuần 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:36 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 30/4 – Nghỉ kỷ niệm 43 năm giải phóng Miền Nam 30/4 -…

Lịch công tác tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:35 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 23/4 – Chào cờ, hội ý hội đồng   – Báo cáo kết quả…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:34 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 16/4 – Chào cờ, hội ý hội đồng – Hội ý liên tịch – Dự…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:33 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 9/4 – Chào cờ, hội ý hội đồng     3 10/4 – Học…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:32 NĂM HỌC 2017 – 2018   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 2/4 – Chào cờ, hội ý hội đồng – Gặp mặt học sinh và…