Lịch công tác tuần từ 29/6 đến 5/7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Thủy Thứ Ngày  Buổi sáng   Buổi chiều 2 29/6 -…

Lịch công tác tuần từ 22/6 đến 28/6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Nhâm Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2

Lịch công tác tuần từ 1/6 đến 6/6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 01/6/2020 đến 07/6/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Mai Thị Hương Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 01/6 -…

Lịch công tác tuần từ 25/5 đến 31/5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 25/5/2020 đến 31/05/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                Trực tuần: Đặng Thị Kim Dung Thứ Ngày  Buổi sáng   Buổi chiều 2

Lịch công tác tuần từ 11/5 đến 18/5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 11/5/2020 đến 17/05/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                              Trực tuần: Bùi Minh Lượng   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2

Lịch công tác tuần ( từ 27/4 đến 3/5 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 27/04/2020 đến 03/05/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Đặng Thị Thu   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 27/4 – Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh, hướng…

Lịch công tác tuần từ 27/01 đến 02/02

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 23 ( Từ 27/01/2020 đến 02/02/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị Loan   Thứ Ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2 27/01