Author Archives for thcsnamloi

Lịch công tác tuần từ 29/6 đến 5/7

Tháng Sáu 29, 2020 3:01 chiều Published by Leave your thoughts

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị... View Article


Lịch công tác tuần từ 22/6 đến 28/6

Tháng Sáu 23, 2020 9:00 sáng Published by Leave your thoughts

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Vũ Thị... View Article


Lịch công tác tuần từ 1/6 đến 6/6

Tháng Sáu 1, 2020 9:47 sáng Published by Leave your thoughts

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 01/6/2020 đến 07/6/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                                    Trực tuần: Mai Thị... View Article


Lịch công tác tuần từ 25/5 đến 31/5

Tháng Năm 25, 2020 8:58 sáng Published by Leave your thoughts

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 25/5/2020 đến 31/05/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                Trực tuần: Đặng Thị Kim... View Article


Lịch công tác tuần từ 11/5 đến 18/5

Tháng Năm 11, 2020 2:19 chiều Published by Leave your thoughts

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  ( Từ 11/5/2020 đến 17/05/2020 ) NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                                                                              Trực tuần: Bùi Minh... View Article